Hammers ansluter sig till kommunens ”Följa Med-kort”

Följande är hämtat från kommunens information:

Följa med-kort
Du som är ung och har en funktionsnedsättning kan behöva ta med en vän eller stödperson när Du vill besöka olika arrangemang och verksamheter. Flera olika platser i Halmstads kommun kommer från 2012 börjat ta emot din vän gratis, om du har ett Följa medkort. Du själv betalar Din entré.

Kortet visar du upp i entrén. Kortet är personligt och kan inte användas av någon annan än dig.
Gör så här för att beställa ett Följa med-kort;

Sök upp en dator, gå in på internet och besök www.halmstad.se/foljamed Läs informationen som finns där och klicka sedan på ansöka. Har du svårt att skriva själv, be en närstående person om hjälp som även kan vara din kontaktperson.
När du ansökt om att få kort och fått det godkänt, hämtar du kortet i Socialförvaltningens reception på Kungsgatan 12.