Våra sponsorer är det viktigaste vi har och gör att vi kan bedriva vår verksamhet. Vi är otroligt glada och tacksamma för det stöd vi får från företagare runt om i Halmstad och övriga landet.

Ta chansen och stötta vår verksamhet du också.
Kontakt vår marknadsgrupp för mer information.

Marknadsgruppen,
Samarbetspartners,
Guldklubbor,
Silverklubbor,
Bronsklubbor,
Övriga Sponsorer,
1967-klubben

 

Sponsring

Detta är sponsring för oss

Så här ser vi på sponsring:

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal melan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.

(Definition enligt Sponsrings och eventföreningen i Sverige)

Varför skall ni sponsra Halmstad Hockey?

Vill ni göra vår målgrupp till er målgrupp? Vill ni skapa relationer med våra sponsorer/medlemmar/aktiva/fans? Vill ni ”låna” våra associationer till ert varumärke?

Vill ni nå ökad försäljning genom aktiviteter tillsammans med oss i våra fysiska och digital miljöer?

Vill ni tillsammans med oss medverka till att lyfta fram det sociala ansvarstagandet i samhället?

Vill ni genom oss skapa känneom och kommunicera ut ert varumärke?

Sponsring är kommunikation

Sponsring är kommunikation via människors passioner

Modern sponsring är aktiv sponsring. Som sponsor har du alla möjlighter att aktivera ditt sponsorskap genom oss. Du kan nå ut till våra medlemmar, vår publik, våra aktiva och vårt sponsornätverk. Målgruppsanpassa därför ditt sponsorskap!

Sponsring är ett medel för er att uppnå era maknads- och kommunikationsmål. Planera därför noga de aktiviteter som er sponsringsinvetsering medför. Och integrera sponsringen med övrig kommunikation.

Samarbete och ömsesidigt utbyte skall gynna såväl er som oss. Det skapar också en långsiktig nytta som ska vara till gagn för oss båda. Därför vill vi skapa en långsiktig relation med er.