Vi tror på vikten av att utvecklas!

Vi älskar hockey och vi vill bedriva en föreningsverksamhet som gör det
bästa av alla de möjligheter vi har. Vi vill vara en naturlig mötesplats för
människor i alla åldrar att träffas och uppleva glädjen och gemenskapen i
hockey.
Vi är stolta över vår klubb och vår verksamhet och vi vill att professionalism
ska genomsyra allt vi gör. Vi ska stärka samarbetet och dialogen med våra
medlemmar, sponsorer, publik, kommun och arena.

Ta kontakt med någon i vår marknadsgrupp om du/ni vill diskutera samarbeten med Halmstad Hockey.

Marknadsgruppen 2017/2018
E-post: marknadsgruppen@halmstadhockey.se
Ylva Källman
Mobil: 070-270 49 06
E-post: ylva.kallman@halmstadhockey.se
Martin Andersson
Mobil: 070-272 52 72
E-post: martin.andersson@halmstadhockey.se
Tim Velegi
Mobil: 073-726 62 53
E-post: tim.velegi@halmstadhockey.se
Henrik Tullgren
Mobil: 070-714 96 96
E-post: henrik.tullgren@halmstadhockey.se
Ants Pärna
Mobil: 073-391 66 18
E-post:
Johan Andersson
Mobil: 070-619 72 55
E-post:

 

Läs mer i vår folder nedan eller se vår lilla film med samma budskap.


pdf-icon
Ladda ner vår
Sponsorfolder för
2015/2016